Աջակցություն՝ Վերոնիկա Համբարյանին

Վերոնիկա Հարությունի Համբարյանը ծնվել է 0902.2011թ.-ին: Երեխայի մոտ ախտորոշված է ՄՈւԿ՝ մանկական ուղեղային կաթված (սպաստիկ կվադրիպարեզ), որը ազդեցություն է ունենում ոչ թե մկանների կամ նյարդերի, այլ ուղեղի վրա, ինչի հետևանքով առաջանում է շարժումներն ու կեցվածքը ճիշտ վերահսկելու և կառավարելու դժվարություն, և հետևաբար, հենաշարժողական ֆունկցիայի խիստ խանգարման արդունքում՝ նա ունի շարժողական խնդիր: Քայլքի ֆունկցիոնալ առաջընթացի, վիճակի հետագա կայունացման համար երեխային անհրաժեշտ է կանգնակ։

Ուստի, «ԷԽՈ» հասարակական կազմակերպությունը «Մեկ քայլ առաջ»  ծրագրի շրջանակներում աջակցեց երեխային՝ տրամադրելով անհրաժեշտ կանգնակը 120000դրամ արժողությամբ: Նշենք, որ «Մեկ քայլ առաջ» ծրագիրն ուղղված է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալ-առողջական ներառմանը և վերականգնմանը ՀՀ-ում, որի իրականացմանը մասնակցում են բացառապես տեղական կազմակերպություններ:

Աջակցություն՝ Հրաչ Հակոբյանին

Հրաչ Արմենի Հակոբյանը ծնվել է 3108.2010թ.-ին: Երեխայի մոտ ախտորոշված է ՄՈւԿ՝ մանկական ուղեղային կաթված (սպաստիկ կվադրիպարեզ) և շարժողական բոլոր ֆունկցիաների ձևավորման խանգարում։ Երեխայի մոտ ուշ է ձևավորվում գլուխը պահելու, նստելու, կանգնելու, քայլելու կարողությունները։ Շարժողական խանգարումները բացասաբար են անդրադառնում երեխայի հոգեֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների ձևավորման վրա։ Վիճակի հետագա կայունացման համար երեխային անհրաժեշտ է հենաշարժողականություն կարգավորող քայլակ, որը կնպաստի մարմնի դիրքի ձևավորմանը։

Ուստի, «ԷԽՈ» հասարակական կազմակերպությունը «Մեկ քայլ առաջ»  ծրագրի շրջանակներում աջակցեց երեխային՝ տրամադրելով անհրաժեշտ կանգնակը 120000 դրամ արժողությամբ: Նշենք, որ «Մեկ քայլ առաջ» ծրագիրն ուղղված է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալ-առողջական
ներառմանը և վերականգնմանը ՀՀ-ում, որի իրականացմանը մասնակցում են բացառապես տեղական կազմակերպություններ:

Աջակցություն՝ Սամվել Գոգանյանին

siteՍամվել Վիգենի Գոգանյանը ծնվել է 23.11.2011թ.-ին: Երեխայի մոտ ախտորոշված է ՄՈւԿ՝ մանկական ուղեղային կաթված (սպաստիկ կվադրիպարեզ), որի հետևանքով առաջացել է շարժողական դժվարություններ, որոնք  բացասաբար են անդրադառնում երեխայի հոգեֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների ձևավորման վրա։ Չեն ձևավորվում շարժման մասին ճիշտ պատկերացումները, որով էլ մեծ դժվարությամբ է  զարգանում հենաշարժողական ֆունկցիաները, իսկ երեխայի վիճակի հետագա կայունացման համար երեխային անհրաժեշտ է հենաշարժողականություն կարգավորող քայլակ։

Ուստի, «ԷԽՈ» հասարակական կազմակերպությունը «Մեկ քայլ առաջ»  ծրագրի շրջանակներում աջակցեց երեխային՝ տրամադրելով անհրաժեշտ կանգնակը 97000դրամ արժողությամբ: Նշենք, որ «Մեկ քայլ առաջ» ծրագիրն ուղղված է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալ-առողջական ներառմանը և վերականգնմանը ՀՀ-ում, որի իրականացմանը մասնակցում են բացառապես տեղական կազմակերպություններ:

«Մեկ քայլ առաջ» ծրագրում աջակցեցինք Վիկտորիա Հարությունյանին

Վիկտորիա Հայկի Հարությունյանը ծնվել է 3003.2011թ.-ին: Երեխայի մոտ ախտորոշված է ՄՈւԿ՝ մանկական ուղեղային կաթված (սպաստիկ կվադրիպարեզ), որի արդյունքում առաջացել է մկանային կառավարման խնդիր, ինչն էլ դժվարություններ է առաջացնում շարժման և մարմնին որոշակի դիրք տալու ժամանակ։ Վիճակի հետագա կայունացման համար երեխային անհրաժեշտ է հենաշարժողակություն կարգավորող կանգնակ։

Ուստի, «ԷԽՈ» հասարակական կազմակերպությունը «Մեկ քայլ առաջ»  ծրագրի շրջանակներում աջակցեց երեխային՝ տրամադրելով անհրաժեշտ կանգնակը 97000 դրամ արժողությամբ: Նշենք, որ «Մեկ քայլ առաջ» ծրագիրն ուղղված է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալ-առողջական ներառմանը և վերականգնմանը ՀՀ-ում, որի իրականացմանը մասնակցում են բացառապես տեղական կազմակերպություններ:

«Մեկ քայլ առաջ» ծրագրում աջակցեցինք Նարե Կարապետյանին

Նարե Դավիթի Կարապետյանը ծնվել է 13.07.2010թ.-ին: Երեխայի մոտ ախտորոշված է ՄՈւԿ՝ մանկական ուղեղային կաթված և հետևաբար, հենաշարժողական ֆունկցիայի խիստ խանգարման արդունքում՝ նա ունի շարժողական խնդիր: Քայլքի ֆունկցիոնալ առաջընթացի, վիճակի հետագա կայունացման համար երեխային անհրաժեշտ է լազերային վիրահատություն ՌԴ-ի Տուլա քաղաքում: Վիրահատությունը 25.000  (քսանհինգ հազար) ռուբլի արժողությամբ է՝ համարժեք 175.000  (մեկ հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամի:

Ուստի, «ԷԽՈ» հասարակական կազմակերպությունը «Մեկ քայլ առաջ»  ծրագրի շրջանակներում աջակցեց երեխային, բուժման կուրսն ստանալու համար տրամադրելով անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ: Նշենք, որ «Մեկ քայլ առաջ» ծրագիրն ուղղված է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալ-առողջական ներառմանը և վերականգնմանը ՀՀ-ում, որի իրականացմանը մասնակցում են բացառապես տեղական կազմակերպություններ։

Ակնարկ ֆիզկուլտուրայի կամ ներառական սպորտի մասին

sportՀաշմանդամության խնդիրը համաշխարհային մասշտաբի խնդիր է, որը գոյություն ունի աշխարհի բոլոր երկրներում՝ անկախ տնտեսական աճի մակարդակից։ Հաշմանդամության աճը բազմաթիվ երկրներում նախապայմաններ է ստեղծել և հանգեցրել մարդկային գիտելիքների, կրթական ու գիտական առարկաներից բազմաթիվ ոլորտների առաջացմանը։ Ներկայումս հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը շատ երկրներում գերազանցում է բնակչության 10%-ը և շարունակում է աճել։ Համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության տվյալներով Երկիր մոլորակի  մարդկության 10%-ը հաշմանդամություն ունեցող անձինք են։

Մշտապես աճում է I և II կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը և պակասում է նրանց թիվը, որոնց աշխատունակությունը այս կամ այն չափով վերականգնված է։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվում քիչ չեն նաև երեխաները, այդ թվում՝ նախադպրոցական տարիքի։ Համարվում է, որ երեխաների մեծամասնությունը, ավարտելով դպրոցը, առողջական խնդիրների պատճառով մասնագիտության հարցում ընտրության լայն հնարավորություններ չունի։ Երեխաների մոտ 30%-ը զինվորական ծառայության համար համարվում են ոչ պիտանի։ Հիվանդությունների թվում, որոնց արդյունքում երեխաները ձեռք են բերում հաշմանդամություն, առաջին տեղում է նյարդային համակարգի հիվանդությունները, երկրորդ տեղում՝ հոգեբանական խնդիրները, երրորդ տեղում՝ շնչառական համակարգի հիվանդությունները։

Continue Reading

Շնորհավոր սեպտեմբերի 1

eds006Գիտելիքը հզոր ուժ է, որը միշտ էլ օգնում է ավելի ճիշտ ապրել` հարստացնելով մարդու միտքն ու հոգին: Կրթված մարդն, այնուամենայնիվ, գտնում է իր ճիշտ տեղն ու դիրքը` արժանանալով  շրջապատի ուշադրությանն ու համակրանքին: Հայտնի է այն միտքը, որ մարդը ստեղծված է այն գրքերից, որոնք կարդացել է: Հետևաբար պետք է շարունակ լցնել ու հարստացնել գիտելիքների պաշարը`ձգտելով ինքնազարգացման և հոգու կատարելության: Սրտանց շնորհավորում եմ բոլորին նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի և գիտելիքի օրվա կապակցությամբ: Դեպի գիտելիքի աշխարհ մուտքն ազդարարող այս օրը բոլորիս տոնն է: Տոնական այս օրն առանձնակի ջերմությամբ մեր շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքներն ենք հղում բոլոր դպրոցականներին և հատկապես մեր առաջին դասարանցիներին՝ մաղթելով հաջողություն կյանքի բոլոր փուլերում:

Ուրախությամբ կարող ենք փաստել, որ Հայաստանում վերջին տարիներին ավելացել է այն մարդկանց թիվը, ովքեր գիտակցում են, որ այն հասարակությունը, որը ներառում է հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին, լավագույնն է: Ներառական դպրոցներում սովորելը անցագիր է դեպի այն հասարակություն, որտեղ յուրաքանչյուր անդամը՝ անկախ հաշմանդամությունից, ունի հավասար հնարավորություններ ու մասնակցում է Հայաստանի ապագայի կերտմանը:  Continue Reading